Tarieven, vergoedingen en voorwaarden

 
Tarieven, vergoedingen en voorwaarden 
Het uurtarief bedraagt €95,00. Voor relatie- en gezinstherapie reken ik 75 minuten per sessie, dit betekent dat een sessie relatie- of gezinstherapie €118,75 bedraagt. 

[De praktijk is vrijgesteld van btw heffing, btw-id NL003870239B40)

 
Je dient minimaal 24 uur van te voren een afspraak te annuleren mocht dat nodig zijn, anders zullen er kosten in rekening worden gebracht.
 
Op dit moment heb ik geen contracten met de gemeente gekeken naar het uitvoeren van de jeugdwet. Wel ben ik één van de drie therapeuten in Zutphen die voor de gemeente een bijdrage mag leveren aan het project 'Kinderen in echtscheidingssituaties'. Er wordt de inwoners meerdere preventieve programma's aangeboden om scheidingen en problemen bij scheidingen te voorkomen, zo ook relatietherapie. Informeer vooral bij mij naar de voorwaarden die de gemeente stelt aan deelname. Wellicht dat ook jij in aanmerking kunt komen voor een vergoeding van de relatietherapie.
Ook ben ik aangesloten bij het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA). Door aansluiting bij deze beroepsvereniging is het mogelijk een vergoeding te ontvangen via de zorgverzekering, dit geldt veelal uitsluitend voor individuele behandeltrajecten. Vaak moet je dan wel aanvullend verzekerd zijn, de zorg valt dan onder alternatieve zorg. Voor meer informatie hierover kun je te allen tijde contact met mij of jouw zorgverzekeraar opnemen. Er zal dan veelal wel een eigen bijdrage gelden per sessie.
Natuurlijk kun je de kosten ook voor eigen rekening nemen.
(Klik hier voor de algemene voorwaarden behorend bij de behandelovereenkomst)

 

Omdat ik het van belang vind om de kwaliteit van mijn hulpverlening te waarborgen ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten, de NVRG. Om lid te blijven van deze beroepsvereniging dien ik te voldoen aan de eisen die zij hiervoor stellen, zo ook de bijscholingseisen. 


Tevens ben ik aangesloten bij de RBCZ, het kwaliteitsregister voor vakkundige therapeuten in de complementaire zorg.
Als RBCZ-gekwalificeerde therapeut moet je jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen zodat de client zeker is van goede zorg. Als RBCZ therapeut werk je holistisch, dat wil zeggen dat je de mens (lichaam en geest) als één geheel ziet. Het RBCZ staat ervoor dat je als therapeut de tijd neemt om je client echt te zien.

Ook sta ik als therapeut ingeschreven bij het Vektis. 
 Vektis levert heldere zorginzichten en slimme processen waardoor besluitvorming en uitvoering binnen de zorgmarkt effectief en efficiënt plaatsvindt. Hiermee stelt Vektis partijen in staat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland te verbeteren. 

Betaling
Na iedere sessie ontvang je per mail een factuur,  de betalingstermijn bedraagt veertien dagen.


Klachtenregeling
Mocht je klachten hebben over mijn behandeling dan hoop ik dat je deze ter sprake brengt in het contact dat we hebben. Ik ga er vanuit dat we dan samen tot een oplossing kunnen komen. Ik zal je ook actief vragen naar de tevredenheid over de behandeling die ik je bied, dit geeft mij en jou de mogelijkheid om tussentijds aanpassingen te doen die de effectiviteit voor je vergroten.

Mocht het echt niet lukken om voldoende gehoor te vinden over jouw klacht dan kun je een beroep doen op de klachtenregeling van P3NL. Zij dragen zorg voor de klachten- en geschillenregeling.
https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten
 
 


 

Privacy en geheimhouding 
Vanzelfsprekend houd ik me aan de geheimhoudingsplicht, de gesprekken die we hebben zijn vertrouwelijk. Ik zal dan ook geen inhoud met anderen delen tenzij jij mij daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Mocht echter jouw veiligheid of die van jouw naasten in gevaar zijn dan mag ik afwijken van deze afspraak. Ik zal je daar indien mogelijk wel over inlichten. 
 
Verder hecht ik waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Ik zal me houden aan de wet- en regelgeving zoals deze is opgesteld, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor verdere informatie verwijs ik je graag naar de privacyverklaring.

 
 

Aanmelding 
Je kunt contact met mij opnemen voor een kennismakingsgesprek. Je kunt dit doen door te bellen op 06 28991114 maar je mag je vraag ook stellen door het contactformulier in te vullen, dan kan ik contact met je opnemen. Ik zal niet altijd direct bereikbaar zijn, gezien ook mijn andere werkzaamheden, maar zal mijn best doen om u binnen drie werkdagen terug te bellen. 
 
In het kennismakingsgesprek bespreken we dan jouw/jullie wensen en krijgt iedereen de gelegenheid om te ervaren of er een klik is met mij als therapeut. Mocht dit zo blijken te zijn dan kunnen we al in gesprek over de te stellen doelen en de werkwijze die daar het meest op aan sluit.